kontakt

  Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
  Polish Fundraising Association
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
  fundraising.org.pl
  Karolina Gołąb
  k.golab@fundraising.org.pl
  tel: +48 698 150 342

   Pola oznaczone *
   są obowiązkowe.

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu dokonania rejestracji, przygotowania 13. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu, umożliwienia udziału w tej konferencji, a także jej podsumowania.

   Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania prawidłowej rejestracji na konferencję. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

   Podstawą prawną wyrażonej przeze mnie zgody jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

   Zgoda na wykorzystanie wizerunku *

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu przetwarzania wizerunku. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.

   Zgoda na otrzymywanie newslettera
   Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.