Master Klasa z Jerzym Miką

Treść przed.

Zawartość lewej kolumny.

Zawartość prawej kolumny.

Treść po.

Adaptacja zasad i sposobów, które przenoszą fundraising w inną rzeczywistość. Nie tylko: dziękuję przepraszam i proszę… Kultura ma znaczenie!

Tworzenie porozumienia i wpływ na organizację poprzez oddziaływanie osobiste. Kultura osobista w relacjach z darczyńca.

Negocjacje w stylu – „wszyscy wygrywają” jako droga do postaci fundraisera, z którym warto robić wszystko.

Cechy działania a motywacja, inspiracja, aktywność społeczna w środowisku darczyńców.

W programie

Relacje i styl ich tworzenia  – ćwiczenie ujawniające nastawienie i sposób działania.

Style tworzenia relacji w pracy z ludźmi a szczególnie z liderami. Jaki masz osobisty styl? Warsztat

Negocjacje i tworzenie trzeciej strony w konflikcie jako wyjście do postawy „wszyscy razem wygrywamy” w dzisiejszym otoczeniu. Jak tworzyć wspólnotę interesów i znaczenie idei w realiach działania biznesowego.

Poruszanie się w trudnych tematach społecznych, politycznych, gospodarczych dla uzyskiwania dobrych efektów. Seminarium i podsumowanie.

Cele

Ujawnienie i konfrontacja stylów pracy fundraisingowej. Wyodrębnienie cech skuteczności w długiej perspektywie i możliwości realizacji na co dzień.

Dla kogo?

Dla fundraiserów chętnych do refleksji nad swoim długim doświadczeniem.

Dla poszukujących inspiracji i motywacji, którzy chcą więcej.

Dla zdolnych podjąć wyzwanie nowych aktywności i twórczych działań.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Potwierdzenie zapisu na konferencję wyślemy emailem.

 

Zapraszamy na stronę Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Treść przed

kontakt

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Polish Fundraising Association
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
fundraising.org.pl
Marcin Chmielowski
m.chmielowski@fundraising.org.pl
tel: +48 698 154 988

Treść po

  Pola oznaczone *
  są obowiązkowe.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu dokonania rejestracji, przygotowania 13. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu, umożliwienia udziału w tej konferencji, a także jej podsumowania.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania prawidłowej rejestracji na konferencję. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

  Podstawą prawną wyrażonej przeze mnie zgody jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu przetwarzania wizerunku. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.

  Zgoda na otrzymywanie newslettera
  Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji) przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20/4, w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.